Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 46.   |   Mobil: +36 30 202 9 152   |   Fax: +36 1 21 78 872   |   E-mail: dr.jakizoltan@gmail.com

Munkajog

Mi a munkaidő nyilvántartás? Hogy kell vezetni?  

Az alábbiakban a kérdéshez kapcsolodó magyarázatok és jogszabályok, olvashatóak.

Munkaidő nyilvántartás fogalma: A munkaidő-nyilvántartás a munkaidőket rögzíti vagyis a munkaidő kezdetét és munkaidő végét.

Jelenléti ív: a jelenléteket rögzíti, vagyis az érkezés és a  távozás időpontját, vagyis többet mint a munkaidő.

Beléptető rendszer az érkezés-távozás adatait rögzíti vagyis az egyjelenléti ív, hosszabb tartamokat tart nyilván a tényleges munkavégzésnél.
Ha az érkezés - távozás idejét tartják nyilván munkaidő kezdeteként és befejezéseként, akkor a nyilvántartott időnél csak kevesebb lehet a munkaidő, mert nem akkor kezdődik a munkavégzés, amikor munkába érkezik a munkavállaló és nem is akkor ér véget amikor kiteszi a lábát a kapun.

Tartalma a munkaidő nyilvántartásnak

Mt. 134. § (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Formai megjelenése a munkaidő nyilvántartásnak

A munkaidő nyilvántartás formai megjelenésére nincs törvényi előírás, de még csak irányelv sincs. A munkáltató szíve joga, hogy eldöntse, hogy napi heti vagy havi munkaidő nyilvántartást vezet-e.

 Felügyelőség által esetleg megkövetelt heti, vagy havi nyilvántartás vezetése például a munkáltatónál szokásos napi nyilvántartás helyett az a törvényen túli többlet követelmény, amelyet a munkáltató jogszerűen figyelmen kívül hagyhat.

 Ha a felügyelő elmarasztalja a munkáltatót a laponkénti naponként vezetett munkaidő nyilvántartás miatt, akkor mivel a törvényi előírásnak a naponként vezetett nyilvántartás is megfelel, jogszerűen nem írhat elő a felügyelő másféle munkaidő nyilvántartás vezetést, de próbálkozhat. A próbálkozás csak szóbeli lehet, és a szövegesen megfogalmazott felügyelői követelménynek a naponként vezetett nyilvántartás is megfelel. A naponkénti nyilvántartás a felügyelőségnek többletmunkát jelent, a heti munkaidő alakulásának ellenőrzésében, ezért szeretnék ha legalább heti munkaidő nyilvántartást vezetnének a munkáltatók.

Naprakészen kell vezetni a munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet) 134. § (2) 

134. § (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

A nap fogalma 87. § (1)

Munkanap alatt naptári napot kell érteni, amely 00:00 órakor kezdődik, és 24:00 órakor ér véget. Mt. 87. § (1)

87. § (1) Munkanap: a naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik.

A beírás időpontja naprakészen

Mit jelent a naprakész munkaidő nyilvántartás vezetés?

A naprakész vezetés törvényi követelménye azt jelenti, hogy a nyilvántartás legalább a nap utolsó órájában 24:00 óráig legyen kitöltve. Nem feltétlenül szükséges a munkaidő kezdetén és végén vezetni a nyilvántartást, de nagyon ajánlatos, mert könnyen elfelejtik.

Célszerűen a munkavállalók munkaidő adatait az események bekövetkezésekor kell rögzíteni!

Nem lehet előre kitölteni, csak akkor, ha a munkaidő nyilvántartás egyidejűleg a munkaidő beosztás is.

Nem lehet hó végén kitölteni a munkaidő nyilvántartást (jelenléti ívet).

Aki éppen dolgozik annak a munkaidő kezdete legyen beírva a munkaidő-nyilvántartásba (jelenléti ívbe), aki hazament annak a munkaidő végén legyen beírva a munkaidő vége. Törvény szerint azonban nem tilos a nap végén kitölteni a munkaidő nyilvántartás adatait.

134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság
tartamát.

134. § (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Munkáltatónak kell vezetni a munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet)

Munkavállalónak nem kell aláírnia a munkaidő nyilvántartás aláírását.

Munkavállaló számára törvény nem írja elő a munkaidő nyilvántartás vezetését, aláírását.

Mt. 134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság

Vezetnek olyan munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet), amit a munkavállalónak munkaidő kezdetkor és befejezésekor alá kell írni. Ekkor a munkáltató átruházta ezt a törvényi feladatát a munkavállalóra, amit az Mt. 135. §-a kifejezetten megtilt.

Mt. 134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság
tartamát.
Mt. 135. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés

…..

e) a 134. §-ban

foglaltaktól nem térhet el.

A munkavállaló vezetheti a munkaidő nyilvántartást, ha a  munkáltató írásban átruházza rá ezt a feladatot. de a munkáltató a saját felelősségétől ezzel még nem mentesül.

Mivel számolhat aki a munkavállalóira bízza a munkaidő vezetést:

A munkavállaló

  • elfelejti beírni magát, így nem lesz naprakész a nyilvántartás
  • napok óta haza sem ment a munkából a nyilvántartás szerint.
  • A lelkiismereteseknek előre ki van töltve a munkaidejük, így az nem naprakész
  • beírhat magának indokolatlan túlórákat is.

.Mindezek miatt a munkaidő nyilvántartás nem naprakész, és ezért a munkáltató a felelős, és a céget marasztalják el emiatt, nem a munkavállalót.

Munkaidő beosztás lehet a munkaidő nyilvántartás is egyben 134. § (3) 

Az elkészített és legalább 7 nappal előbb közzétett és legalább egy hetet felölelő munkaidő beosztáson lehet vezetni a munkaidő nyilvántartást is. Ha a munkaidő beosztás szerint történik a tényleges munkavégzés akkor a beosztáson semmilyen bejegyzést nem kell tenni. Ha viszont a munkavégzés a beosztástól eltérő időpontban történik, akkor a beosztott időket át kell húzni, és lábjegyzetben megcsillagozva be kell írni a tényleges munkakezdési vagy befejezési időpontokat. Érdemes a lábjegyzetben megjelölni azt, hogy az eltérés a munkavállaló kérésre lett engedélyezve, vagy a munkáltató elrendelése alapján 50% pótlék megfizetésével változott a munkaidő.

 

134. § (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

Utalás: (1) A munkáltató köteles nyilvántartani
a) a rendes és a rendkívüli munkaidőt

Utalás: (2)A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Munkaidő beosztást le kell igazolnia hónap végén ha az a munkaidő nyilvántartás is egyben 134. § (3) 

134. § (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

Utalás: (1) A munkáltató köteles nyilvántartani
a) a rendes és a rendkívüli munkaidőt

Utalás: (2)A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Kötetlen munkaidősöknek nem kell munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet) vezetni. 

Azonban nyilván kell tartani a szabadság tartamát.

Az lehet kötetlen munkaidős, aki valóban maga osztja be a munkaidejét. 
Pl.: Nem a beléptető rendszer hiányosságait szeretnék ezzel kiküszöbölni.

NE TALÁLJÁK KI, hogy minden munkavállaló kötetlen munkaidőben van foglalkoztatva, a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) vezetés mellőzése érdekében!!!

A munkaügyi felügyelők vizsgálják és minősítik a munkavállaló munkaidejének kötetlenségét. Ha kötetlen munkaidősnek mondott dolgozó, azt nyilatkozza, hogy kötetlenül dolgozik hétfőtől - péntekig naponta 8:00 - 16:30 - ig, fél óra ebédidővel, akkor a cég számíthat a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) hiánya miatti elmarasztalásra.

Mt. 96. § (2) A munkáltató a munkaidő beosztásának jogát – a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára írásban átengedheti (kötetlen munkarend). A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.

Mt. 96. § (3) Kötetlen munkarend esetén
a) a 93-112. §-ban, valamint
b) a 134. (1) bekezdés a)-b) pontban
foglaltakat - e bekezdés kivételével - nem kell alkalmazni.

134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság
tartamát.

A munkaidő-nyilvántartás hitelessége

Azonnali ellenőrizhetőség nem követelmény

A beosztott és a teljesített munka kezdő és befejező időpontja dokumentálva legyen, ezzel lehetővé téve, hogy a munkavállalók és a hatóság számára ellenőrizhető legyen Az azonnali ellenőrizhetőségre irányuló törvényi követelmény nincs a munka törvénykönyvében, de ez lehet felügyelői elvárás.

Naprakészség követelmény 24:00 óráig

A munkakezdés és befejezés időpontja annak kezdetekor, illetőleg végén rögzítve legyen. Erre irányuló törvényi követelmény nincs ugyan a munka törvénykönyvében, de ez felügyelői elvárás A munkaidő kezdete és vége akár a nap végéig is beírható a nyilvántartásba, a törvény szerint.

Helyszínen tartás nem követelmény, de levezethető

A munkaidő nyilvántartásának a munkavégzés helyszínen tartására nincs törvényi követelmény, de ez elvárás egyes felügyelők részéről.

Az ellenőrizhetőséggel és a naprakészséggel függ össze az, az elvárás, hogy a munkaidő nyilvántartásnak a munkavégzés helyszínén kell lennie, amennyiben a munkakör jellege, illetve a munkaszervezés körülményei azt lehetővé teszik. A munkaszervezés körülményei miatt nem elvárható pl. üzemzavar elhárítás esetén.

 A helyszínen tartás követelménye levezethető az Mt 134. § (2) bekezdéséből, mert az ott megkövetelt naprakészség megállapíthatósága csak a nyilvántartás napján a munkavégzés helyszínen lehetséges. Ha az ügyvezető vagy valaki más a munkaidő nyilvántartást napközben magánál tartja a kocsijában, akkor egy felügyelői ellenőrzés a nyilvántartás naprakészségét nem tudja ellenőrizni., nem tudja megállapítani annak naprakészségét. A naprakész vezetést a felügyelő a helyszínen csak az előző napra tudja megállapítani, mert az aznapi vezetés 24:00 óráig jogszerűen megtehető.

 Mt. 134. § (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

 

Elérhetőségek

Iroda: 1093 Budapest, Lónyay utca 46.

Mobil: +36 30 202 9 152

Fax: +36 1 21 78 872

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.